خرید شارژ

در مرام ما هرگز نیست ترک دوست ، چون که با او عهد بستیم جان ما همراه اوست . به هر چمن که رسیدی گلی بچین و برو ، پای هر گل منشین آنقدر که خار شوی . هیچکس منتظر خواب تو نیست ، که به پایان برسد ، لحظه ها می آیند ، سالها می گذرند و تو در قرن خودت می خوابی ، هیچ پروازی نیست برساند ما را به قطار دگران ، مگر انگیزه و عشق ! مگر آیینه و صلح و تقلا و تلاش . در این دنیا که حتی ابر ، نمی گرید به حال ما ، همه از من گریزانند ، تو هم بگذر از این تنها . بی تو انگار دلم سرد شده ، جریان خون رگهام قطع شده ، ای عشق رفته بر باد . یه نفر خواب می بینه از سه نفر کتک خورده ، شب بعد با بچه محله اش می خوابه ! عمیق ترین درد زندگی مردن نیست بلکه ناتمام ماندن قشنگترین داستان زندگی است که مجبوری آخرش را با جدایی به سرانجام برسانی . خرید شارژ ایرانسل عمیق ترین درد زندگی مردن نیست بلکه نداشتن یک همراه واقعیست که در سخت ترین شرایط همدم تو باشد . عمیق ترین درد زندگی مردن نیست بلکه نداشتن شانه های محکمی است که بتوانی به آن تکیه کنی و از غم زندگی برایش اشک بریزی .

/ 0 نظر / 25 بازدید