جدیدترین اس ام اس

جاده جوانی لغزنده است
زنجیر ایمان را ببندید

من ازخواب ک بیدارمیشم میخوام ب بدنم کش وقوس بدم ی جوری همه جام بهم فشرده میشه ک میگم الانه ک ی چیزی ازم خارج بشه
درموارد عدیدی هم اعضای بدنم ب جداشدن ازهم بطورجدی می اندیشندبرای چندثانیه هم کاملاکرمیشم. شما هم اینجورین عایا؟؟

ﺑﻬﺎﺭ
ﺁﺳﻤﺎﻥ ﺁﺑﯽ
ﯾﮏ ﭘﻨﺠﺮﻩ ﺭﻭ ﺑﻪ ﺗﻮ
ﻭ ﺍﺑﺮﻫﺎﯼ ﺑﺎﺭﺍﻥ ﺯﺍ ﮐﻪ ﺍﺯ ﻣﻦ ﻣﯽﺭﻧﺠﻨﺪ
ﺑﺪﺭﻭﺩ ﺷﺐﻫﺎﯼ ﺳﺮﺩ
ﺷﺐﻫﺎﯼ ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ
ﺷﺐﻫﺎﯼ ﺩﻟﺘﻨﮕﯽ
ﺑﺪﺭﻭﺩ ﺷﺐﻫﺎﯼ ﺑﯽ ﺳﺘﺎﺭﮔﯽ
ﺑﻬﺎﺭ ﺁﻣﺪﻩ ﺍﺳﺖ
ﻭ ﺁﺳﻤﺎﻥ ﺁﺑﯽ
ﻭ ﯾﮏ ﭘﻨﺠﺮﻩ ﺑﻪ ﺳﻮﯼِ ﺍﻭ

استاد گفت فعل رفتنو صرف کن:
رفتم، رفتی، رفت
ساکت شدم، خندیدم، ولی خندم تلخ شد
استاد داد زد خب بعد؟
گفتم رفت رفت رفت
رفتو دلم شکست، غم رو دلم نشست

دقت کردین اگه دماغ آدم بفهمه دستمال کاغذی در دسترس نیس دو برابر مقداری که رود کارون آب میده، آبریزش داره؟؟؟

/ 0 نظر / 26 بازدید