دست هایم آنقدربزرگ نیست

*نوکوشیمورو *
نام جزیره نیست،
نام دختری ژاپنی نیست،
نام همسر پادشاه چین هم نیست،
این ندای مضطرب یک جوان مشهدی سوار بر پشت موتورسیکلت دوستش میباشد و منظورش اینست که "من را به کشتن ندهى! " دست هایم آنقدربزرگ نیست که چرخ دنیارابه کامت بچرخانم، امایکی هست که برهمه چیزتوانااست. تورا با تمام خوبیهایت به اومیسپارم. آهای دختر خانمی که دوست داری شوهر خوب گیرت بیاد!!!!
اگه فکر کردی که با ساپورت پوشیدن و عشوه گری تو خیابون گیرت میاد، باش تا اوقاتت بگذره
اگرم یکی تور کردی، مطمئن باش عقلش تو چشاشه
پسرای خوب پرچما بالا....

/ 0 نظر / 26 بازدید