اس ام اس عاشقانه جدید

بر سفره ی هفت سین نشستن نیکوست
هم سنبل و سیب و دود کندر خوشبوست
افسوس که این سفره کنارش خالیست
جای پدری که بود بر ما چو یه دوست...
"جای همه پدرای سفر کرده بخیر"
برای شادی روحشان صلوات

 

دل بستم دل بستم به سختی به دلت
رسیدم از خودم به امن ساحلت
بی تردید من عاشقت شدم
شریک لحظه ها و دقایقت شدم

 

دوست عزیزی که فرموده بودن چرا به کوچولوهای پاک و فرشته میگیم گودزیلا...؟؟ بچه ی سه ساله ای که پنج دقیقه میاد توو اتاقت و میره خونشون.. تا وسایلتوگم میکنی باید زنگ بزنی از مادرش بخوای استنطاقش کنه کلیداتاقو کجا گزاشته گودزیلام بگه زیر فرش... گودزیلا نیست؟؟

 

طرف تو روابط انسانی و کاری و اجتماعی به هیچ آدمی رحم نمیکنه بعد میره گیاه خوار میشه که به حیوانات ظلم نکنه!

 

آسمان را می خواهم برای عبور. جاده باریک است!
ماه را می خواهم برای نور را تاریک است!
تو را می خواهم برای نظافت
عید نوروز نزدیک است!

 

بابام واسه مامانم گل خریده برده بهش داده مامانم میگه گله؟
بابام میگه تا نظر کمک داور چی باشه؟
مامانمم برگشته میگه نظر کمک داورو نمی دونم ولی نظر کمیته انضباطی اینکه امشب گشنه بخوابین تا دیگه منو مسخره نکنین!

/ 2 نظر / 27 بازدید