اس ام اس قشنگ

ما جدا افتادگان را هیچ کس غمخوار نیست ، جان فدای دوست کردن پیش ما دشوار نیست .

در طوفانهای زندگی ، باخدا بودن بهتر از ناخدا بودن است .

فرقی نمیکنه به اندازه دل گنجشک دوست داشته باشم یا به اندازه دل فیل ، مهم اینه که به اندازه یه دل دوست دارم .

همین روزا دستگیرت میکنند میبرندت زندان ، هنوز عامل اصلی جنایت معلوم نشده ، اما اثر انگشتت تو رو قلب شکستمه .

موج اگه می دونست که ساحل هیچ وقت دستش رو نمیگیره ، هرگز نفس نفس نمیزد برای رسیدن بهش .

در فراغت این دل من پیر شد ، بله ای گو این دلم تبخیر شد ، بر سرم دستی کشید آرام گفت ، باز طفلک قرصهایش دیرشد .

شبی از پشت تنهایی غمناک بارانی ، تورا با لهجه گلهای نیلوفر صدا کردم ، برای باطراوت ماندن باغ قشنگ آرزوهات ، دعا کردم .

تورا به جرم نگاه زیبایت در زندان قلبم محکوم به حبس ابد میکنم ، مگر آنکه در دادگاه عشق درحضور عاشقان اعتراف کنی که دوستم داری !

/ 0 نظر / 30 بازدید