جملات ناب

دیگران گر به وصال تو خوشند ، ما شب و روز به یک وعده ی دیدار تو خوشیم . من و تو از تبار بی کسانیم ، در این غوغا چه کس را دوست بنامیم ، کسی نشنیده فریاد کمک را ، کمک کن تا برای هم بمانیم . رابطه ای رو که مرده هر ۵ دقیقه یه بار نبضشو نگیر !جملات زیبا اون دیگه مرده … وقتی کسی نیست که با دادت برسه ، داد نزن ، شاید از سکوتت بفهمند که چقدر درد و غم تو وجودته !

/ 0 نظر / 28 بازدید