همسرم, نفسم

دل سراغ قدوبالای تورامیگیرد/گرتوپیدانشوی دل زغمت میمیرد/وقتی ازدیدن وپیداشدنت مایوسم/ازهمین فاصله دورتورامیبوسم

اعتراف کنین که حتی یک بار هم شده که اون خوراکی هایی رو که خیلی دوست دارید رو تو خونه قایم کردین تا تنهایی بخورینش؟؟؟؟؟!!

همسرم, نفسم, مراببخش اگر با خواسته های بی جایم اگر با لجبازی, خودخواهی ونافرمانی هایم غرور مردانه ات را شکستم وقلب مهربانت را به درد آوردم. شانه های خسته ام به اغوش پرازمهرت نیازمند است انرا از من دریغ نکن. دوستت دارم...

غصه ام می گیرد از حال امروزم... حال شاگردی را دارم که عمری خوانده و بیست گرفته و هزار مشقت و سختی را به جان خریده و حالا بعد از این همه می بیند توی کلاس جدید جایش پیش بچه تنبل هاست! نه اینکه فقط همنشینشان شده باشد مثل آنها صفر گذاشته اند توی کارنامه اش...

/ 0 نظر / 6 بازدید