اس ام اس عاشقانه 93

آنجا که بعد از جداییمان بغضی آمد و بر گلویم نشست تازه فهمیدم عشق همین است.... آری درد عاشقی که گویند همین است!!!

چنگ بکش عشقم
زخم ناخن های تو
شرف دارد به
زخم زبان های مردم...

میگفتند :سختی ها نمک زندگی است!! امّا چرا کسی نفهمید! “نمک” برای من که خاطراتم زخمی است شور نیست... مزه “درد” میدهد...!!...

بیمرگی از تو مردن است, این معنی عشق من است
هایده

گاهی چقدر دلم هوس شیطنت میکند...
از همان شیطنت هایی که حرف تو پشت بند آن باشد که بگویی:
مگه دستم بهت نرسه...

آن روز که همدیگر را یافتیم
یافتنمان هنر نبود!
هنر این است که
همدیگر را گم نکنیم

سخت ترین حس اینه که بفهمی نه راه پس داری نه پیش.. وباید خودت را به دست تقدیر بسپاری. واین چقدر تلخ است و چه اندازه سخت، که روی دلت پا بگذاری و رویاهایت و باورهایت را در قلب شکسته ات دفن کنی و از احساست دم نزنی..!

دکمه هایِ پیراهنم،
دست های تو را
میخوانَند؛
خوب میدانم
شاهنامه "آخرش" خوش است

آهای آقا پسر...!
بیا یک رازِ را برایت فاش کنم:
دخترها بیشتر از هرچیز
سادگی را دوست دارند
یک سادگی پر از
شوق هایِ کوچک و رنگی
همین...!

هوا هر چقدر هم زمستان باشد
مهم نیست،
آغوش تو تابستانِ من است...

/ 0 نظر / 67 بازدید