شعر عاشقانه 93

بی “تو” کنار این خاطره ها نشستن دل می خواهد ، که من ندارم ، باور کن !

ستاره های آسمون خیلی زیاده مگه نه ؟ / سهم من از ستاره ها فقط تو بودی نگو نه .

گل زیبای محبتت در دلم پژمرده / ز من چیزی نمانده جز تنی آزرده / با خیالت می گذرانم زندگی را / اما چه فایده زندگی هم بی تو مرده .

درد حرف نیست نام دیگر من است ، من چگونه نام خویش را صدا کنم !

سراغ کلبه ی ما را کسی جز غم نمی گیرد ، خوشا روزی که غم هم گم کند ویرانه ی ما را .

عاشقی اولش خوبه آخرش سخته / نیست کنارم ، رفته خیلی وقته .

/ 0 نظر / 6 بازدید