اس ام اس غمگین

دیروزپسرعمومو دیدم خیلی ناراحت بودگفت عشقم ولم کرده.
اقا ما فردا اینو با یکی دیگه توکافی شاب دیدیم شاد و خندون...
عشق نیس که لامصب انگار مسواک عوض میکنه!!!!

گل مریم بی تو، پر شبنم میشه
اشک چشم شهلاش، هی دمادم میشه
تو کنارش باشی دیگه هیچ دردی نیست
واسه اون تو دنیا، جزتو هیچ مردی نیست

فقط ی ایرانی میتونه بعد احوال پرسی با پدر و مادرت وقتی به تو رسید ازت بپرسه حال پدر و مادرت خوبه؟

ﺧﻮﺍﺑﯽ؟ ﺑﯿﺪﺍﺭﯼ؟ ﺷﻮﺧﯽ ﻧﮑﻦ! ﺧﻮﺍﺑﯽ ﯾﺎ ﺑﯿﺪﺍﺭﯼ؟ ﺍﮔﻪ ﺧﻮﺍﺑﯽ ﭘﺲ ﭼﺮﺍ ﺑﯿﺪﺍﺭﯼ؟ ﺩﯾﺪﯼ ﻧﺎﻗﻼ؟ ﺑﯿﺪﺍﺭﯼ! ﺷﺎﯾﺪ ﻫﻢ ﺑﯿﺪﺍﺭ ﺑﻮﺩﯼ!
ﺩﯾﺪﯼ ﺧﻮﺍﺏ ﺑﻮﺩﯼ؟ ﭘﺲ ﺑﯿﺪﺍﺭﯼ!
ﮐﺎﺭﯼ ﻧﺪﺍﺷﺘﻢ... ﻓﻘﻂ ﻣﯿﺨﻮﺍﺳﺘﻢ ﺑﺒﯿﻨﻢ ﺧﻮﺍﺑﯽ ﯾﺎ ﺑﯿﺪﺍﺭﯼ؟

موقع ثبت یارانه یکی اومده بود میگفت تو اونجا (سایت رفاهی) یه گوشه بنویس کارگرم... گفتم نمیشه..... گفت بس بنویس جون مادرت به من زیاد بده...... گفتم داداش کارگر چی بنویسم؟ :

/ 0 نظر / 22 بازدید