عاشقانه

تو را با غیر خود می بینم صدایم در نمی آید ، دلم می سوزد و کاری ز دستم بر نمی آید ، نشستم باده خوردم خون گریستم کنجی افتادم ، تحمل می رود اما شب غم سر نمی آید .
عشق زیباست ، اما وقتی بی وفایی را دیدی ، عشق را مجازات نکن .
شانه ات را دیر آوردی …
سرم را باد برد

/ 0 نظر / 4 بازدید