بسلامتی بابایی که کوه درده وداداشی که خیلی نامرده
سلامتی سیگار...
هزاربارزیرپات لهش کردی وبازپابه پات میاد
بازبسلامتی سیگار....
چون قبل تو با کسی لب نگرفته حق الناس یعنی چه؟
یعنی گناه من
کم کاری من
که ظهور آقا را به تاخیر بیندازد
و عاشقان آن حضرت نتوانند
روی ماه یوسف زهرا (عج) راببینند

/ 0 نظر / 25 بازدید