اس ام اس خنده دار

یادم باشه هروقت خواستم ازدواج کنم
یکی از شرایط این باشه که همیشه کنترل تلویزیون دست من باشه!!!!

یکی از فانتزیام اینه ک
برم از ی بچه فالفروش ی فال بخرم
وقتی اومد بقیه پولم و بده
دست کوچولوش و بگیرم و ببوسم و بگم
اگه قدرتی داشتم همتون و خوشبخت میکردم....

تو این دو روز آخر دو تا جمله است که باید بهت بگم:
۱_تشکر برای بودنت در گذشته,
۲_آرزویت برای داشتنت در آینده.

ﻣﻨﻄﻖ ﻣﻦ ۳ ﺣﺎﻟﺖ ﺩﺍﺭﻩ:
ﯾﺎ ﺣﻖ ﺑﺎ ﻣﻨﻪ |:
ﯾﺎ ﺗﻮ ﻧﻤﯿﻔﻬﻤﯽ ﮐﻪ ﺣﻖ ﺑﺎ ﻣﻨﻪ |:
ﯾﺎ ﺍﻭﻧﻘﺪ ﻣﯿﺰﻧﻤﺖ ﮐﻪ ﺑﻔﻬﻤﯽ ﺣﻖ ﺑﺎ ﻣﻨﻪ |

مامانم داشت نصیحتم میکرد گفتم باشه دیگه مامان چقد میگی مگه من خرم
گفت مگه خر شاخ و دم داره..... منو میگیییییییی!!!!

گفته بودم که هیچوقت بی من نرو! به خیالت به آبادی رسیدی؟ چراغی که در سیاهی میدرخشد"چشم گرگ"است

/ 0 نظر / 22 بازدید